Projekt Unii Europejskiej

CAPITAL M MARCIN KISZCZAK

 

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Ekspansja firmy CAPITAL M MARCIN KISZCZAK na nowe rynki zagraniczne promująca grupę produktów w postaci dedykowanych rozwiązań dla urządzeń POS i wsparcia sprzętu IT.”

Opis projektu: Firma CAPITAL M MARCIN KISZCZAK planując ekspansję na rynki zagraniczne zleciła firmie zewnętrznej weryfikację wybranych krajów pod kątem sprzedaży produktów w postaci dedykowanych rozwiązań dla urządzeń POS i wsparcia sprzętu IT. Spośród pięciu potencjalnych lokalizacji firma doradcza zarekomendowała ostatecznie dwie w postaci: Francji i USA. Ich wybór został poprzedzony wnikliwą analizą opartą na informacjach dostępnych w oficjalnych źródłach internetowych oraz informacje, które zgromadziła zewnętrzna firma doradcza, co zostało szczegółowo opisane w Modelu Biznesowym, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie. 

Czas trwania projektu: 15.11.2021-12.05.2023 

Produktami, które firma chciałaby promować na rynkach zagranicznych są dedykowanych rozwiązań dla urządzeń POS i wsparcia sprzętu IT j. W związku z dużym zainteresowaniem wokół tego produktu oraz poszukiwaniem całkiem nowych rynków zbytu, zdecydowano się ekspansję na nowe rynki zagraniczne. 

W celu świadomego i rozważnego wejścia na wybrane rynku europejskie Wnioskodawca podejmie następujące kroki: 

  1. Zakup usługi doradczo-analitycznej w zakresie promocji wybranych produktów na rynku USA

  2. Zakup usługi marketingowej online w zakresie promocji wybranych produktów na rynku USA

  3. Zakup usługi marketingowej offline w zakresie promocji wybranych produktów na rynku USA

  4. Wytworzenie oraz tłumaczenie zaprojektowanych materiałów promocyjnych

  5. Zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania i umówienia spotkań na rynku amerykańskim

  6. Wyjazd na misję gospodarczą do Nowego Jorku

  7. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych w postaci: drukarki 3D, komputerów MAcBook, oprogramowania CAD i oprogramowania magazynowego 

Wartość projektu: 1 125 723,34 PLN
Wkład Funduszu Europejskiego: 777 938,89 PLN